0

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch

✨𝑵𝒂̆𝒎 𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐̃, 𝒉𝒂̃𝒚 𝒗𝒂̂̃𝒚 𝒕𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒎 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒖̃, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒕 𝒗𝒐̣𝒏𝒈, 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒎𝒐̛́𝒊 🎉

✨𝙎𝙊𝙈𝙊 𝙂𝙊𝙇𝘿 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 ❤️

✨𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐬𝐩𝐚𝐫𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫✨

May be an image of standing and text that says 'somoGold THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 202 Kính gửi Qúy khách hàng, Somo Gold xin thông báo lịch nghi Tết Dương Lịch'2022 Thời gian nghi Lễ tại Showroom Từ 8h ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022 Cáckệnh bán hàng online vân hoạt động và phục vụ suốtLễ Thời gian làm việc lại tại Showroom 8h ngày 4/1/2022 Xin kính chúc Quý khách hàng kỳ nghỉ lễ vui vẻ Trân trọng! hạnh phúc. HAPPY NEW YEAR 2022'


Tags

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
messenger
article